+7 (499) 241-22-72 +7 (985) 766-07-43

Заказать обратный звонок

Legalizacija in apostille

apostil

Pomoč pri apostilaciji/legalizaciji dokumentov.

Apostile se zahteva le za uradne dokumente in za overitev pristnosti podpisa, položaj podpisnika, in lahko tudi za pečat ali žig na zapečatenem dokumentu. Apostile damo na sam dokument ali na poseben list, priložen dokumentu.
Pravilno pritrjen apostil ne zahteva nobenih dodatnih certifikatov. Vsaka država pogodbenica imenuje organe, ki imajo pooblastilo za pritrditev apostile. V Rusiji so organi, ki potrjujejo apostile, zlasti organi Ministrstva za pravosodje Ruske federacije, državni uradi Ruske federacije, Ministrstvo za šolstvo v Ruski federaciji in urad državnega tožilca v Ruski federaciji.

Legalizacija dokumentov 
Listine uradnih organov Ruske federacije namenjene tujim državam v tujini niso pravno veljavne. Potrebno jih je legalizirati. Legalizacija dokumentov pomeni potrditev njihove skladnosti s tujo zakonodajo in predstavlja potrdilo o pristnosti podpisa uradnika, kakor tudi potrditev z žigom državne agencije.
Temeljno pravilo legalizacije dokumentov je: legalizacijo ruskih dokumentov namenjenih tujim organom, ki je izvedena v različnih uradih na ozemlju Ruske federacije, potrdi Konzularna služba na Ministrstvu za zunanje zadeve Ruske federacije, in legalizacijo tujih listin, namenjenih za predstavitve na ozemlju Ruske federacije, potrdijo Ruski konzularni uradi v zadevnih državah. Nepoznavanje ali neupoštevanje teh pravil pri legalizaciji listin ima za posledico neveljavnost listin pred oblastmi.
Postopek legalizacije se lahko odpravi z določbami mednarodnih pogodb. Tako se je leta 1992 Rusija pridružila Haaški pogodbi z dne 5. oktobra 1961, ki ukinja zahtevo po konzularni legalizaciji uradnih dokumentov držav podpisnic. V skladu s to konvencijo, so uradni dokumenti iz Ruske Federacije namenjeni državam podpisnicam overjeni v posebnem postopku: dokumenti so apostilirani.

Apostille

Trenutno obstajata dva načina preverjanja pristnosti:

  • konzularna legalizacija
  • apostille

Vse je odvisno od države, v kateri se bodo listine uporabljale.

Заказать перевод
  • Услуга Цена
  • grafična obdelava s 8000 rubljev.
  • govornik s 6000 rubljev. /dan
  • Najem studia (vključno z delom zvočnega režiserja) s 3000 rub. /uro
img

Urgentni prevod

img

СЕНТЯБРЬ —
месяц словенского языка
скидка 5% на перевод

закрыть
Заказать перевод

Оператор перезвонит Вам
в течение 15 минут

закрыть
Заказать перевод

Оператор перезвонит Вам
в течение 15 минут